طبابت از راه دور را میتوان عبارتی تعریف کرد که منظور از آن انتقال اطلاعات پزشکی از یک مکان به مکان دیگر از طریق به کارگیری روشهای الکترونیکی ارتباطی است. پزشکی از راه دور میتوانداز یک تماس تلفنی مشاورهای بین پزشک و بیمار تا جراحی روباتیک باکمک تکنولوژی ویدئو کنفراس ماهوارها متفاوت باشد.

مدت زمان پاسخگویی بسته به نوع درخواست وپیچیدگی های تشخیصی آن و همچنین متناسب با ساعت ثبت درخواست ,متفاوت است.اما تیم تخصصی این مجموعه تمامی تلاش خود را در راستای پاسخگویی صحیح و سریع به کار می بندد وهمچنین با توجه به حضور گسترده متخصصین رادیولوژی دامپزشکی در این مجموعه انتظار می رود تا در تمامی ساعات شبانه روز پاسخگوی شما عزیزان باشیم .

کلیه گزارشهای این وبسایت توسط متخصصین رادیولوژی دامپزشکی نوشته می شود و این امکان فراهم آمده تا در صورت تمایل شخص درخواست دهنده,گزارشات توسط اعضای هیئت علمی این مجموعه تایید و در صورت نیاز ویرایش و سپس ثبت نهایی می شود.