سامانه خدمات تله‌مدیسن​

درباره کودیاگ

کودیاگ به کمک مجرب ترین کارشناسان کودیاگ، دقیق ترین ریپورت با بهترین توصیه ها را برای کیس های خود دریافت کنید.

شرکت زکریای کبیر نزدیک به  30سال سابقه تهیه ، تولید،واردات وتوزیع تجهیزات پزشکی، سیسمتهای  سونوگرافی  و رادیولوژی و دارا بودن نمایندگی انحصاری کمپانیهای:Mini Tubeآلمان،درامینسکی اروپا،  Mofaآمریکا Soyee, , کره ،Ecotron کره،Trismed  کره،,Bestman ,Emperor, Bestgen است.

تیم ما

تیم کودیاگ متشکل از بهترین های هر حوضه...

دکتر علیزاده

کارشناس رادیولوژی

دکتر علیزاده

کارشناس رادیولوژی

دکتر علیزاده

کارشناس رادیولوژی

دکتر علیزاده

کارشناس رادیولوژی

دکتر علیزاده

کارشناس رادیولوژی
100
کیس های بررسی شده
1373
شروع فعالیت
200
کاربران
15
کارشناسان
5
کارشناس ارشد
12
همکاران

کودیاگ بهترین انتخاب از هر جنبه

سال هاست که مورد اعتماد کاربران کودیاگ قرار گرفته ایم.